سومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی


شرکت مانا کویر  از بازدید کنندگان محترم سومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی که در تاریخ 27 الی 30 فروردین  سال 1392 برگزار گردید تشکر می نماید.

 

   
 
 
  
تاریخ درج: 1392/03/13
منبع: