دارندگان محترم دستگاههای ریسوگراف (Risograph)


دارندگان محترم دستگاههای ریسوگراف (Risograph) :

اگر چه شما با خرید مواد مصرفی تایید نشده، ممکن است بهای کمتری پرداخت نمایید، ولی این امر ضررهای بی شمار بعدی را به دنبال خواهد داشت
  • اول آنکه عمر دستگاه بسیار کم می شود!
  • دوم آنکه به خاطر صدمات وارده، هزینه سرویس های بعدی دستگاه به مراتب بیشتر خواهد بود!
  • سوم آنکه کیفیت کار چاپی شما پایین می اید!
ضمناً باید توجه داشته باشید که تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه و پرسنل تعمیرکاری که مستقیما ً به شرکت ماناکویر یا نمایندگان مجاز وابسته نیستند (به علت عدم گذراندن دوره های تخصصی و نداشتن قطعات یدکی اصل) می تواند ضررهای جبران ناپذیری بر دستگاه شما وارد سازد.
تاریخ درج: 1399/11/04
منبع: مانا کویر