بازدید پنج روزه مدیر فروش اروپایی شرکت ریسو از ایران


 آقای آتسوموتو  یامامورا  ، مدیر بخش اروپایی شرکت ریسو ژاپن، طی سفری پنج روزه (از سوم تا هفتم اسفند 92) ، از شرکت مانا کویر (نماینده انحصاری محصولات ریسو ژاپن در ایران) ، تعداد زیادی از مشتریان ریسو و نیز برخی از نمایندگان شرکت بازدید بعمل آورند. ایشان در خلال همین بازدید، سفری به شهر اهواز داشتند و با مسئولان موسسه تحریرکپی، نمایندگی شرکت مانا کویر در استان خوزستان و نیز برخی از مشتریان ریسو دیدار و گفتگو نمودند.


 
تاریخ درج: 1392/12/14
منبع: شرکت مانا کویر